Mindfulness voor bedrijven en overheden

In deze turbulente wereld verandert alles voortdurend. Uit de lange ervaring als trainer en coach voor bedrijven en overheden merken wij dat medewerkers die constante stroom van veranderingen vaak als lastig ervaren. De hoge werkdruk wordt als belastend gezien en de vitaliteit neemt langzaam af. De subjectieve beleving van deze werkdruk door medewerkers verschilt onderling behoorlijk. Dit brengt naar voren dat de persoonlijkheid (het ego) van een medewerker mede bepalend is, in het wel of niet geven van een effectief antwoord op die gevoelde werkdruk.

Er is regelmatig de neiging om de oplossing buiten zichzelf te zoeken of de oplossing te vinden in burn-out, overspannenheid of andere ziekmeldingen. Mindfulness is een beproefd en concreet concept om curatief en preventief in dergelijke omstandigheden te worden ingezet.

Steeds meer werkgevers willen meewerken aan een beleid om hun mensen fit en vitaal te houden. Immers, waar vitale mensen werken worden successen behaald. De mindfulness training wordt op locatie gegeven in vier dagdelen (ochtend of middag). De medewerker komt door de training in een ontwikkelproces terecht waardoor hij of zij weer controle gaat ervaren over het eigen werk en leven. Dit levert rust en stabiliteit op en maakt de medewerker weer vitaal en aanspreekbaar.

Prijzen gehele traject per deelnemer €375,00 (exclusief reiskosten)
Groepsgrootte tussen 8 tot 12 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@zenvoorne.nl