oktober 27, 2018

Aandacht

Een beroemd verhaal over Zenmeester Ikkyu gaat als volgt: “Een man trad uit de menigte naar voren en sprak tot Zenmeester Ikkyu: ‘Meester, wilt U voor […]
oktober 14, 2018

Bardo: de overgang

De laatste zomerdag zo wordt verwacht. De muggen spelen een laatste spel in de stralende zonneschijn. De Indian Summer wordt deze tijd genoemd: een na – […]
oktober 7, 2018

Wonen bij jezelf

“Er was eens, heel lang geleden, in een orthodox klooster, een oude monnik. Pamve was de naam. Hij plantte een dode boom op een berg. Hij […]