september 23, 2023

Levinas en de onafhankelijkheid

Levinas is heel helder als hij stelt dat je onder dwang niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat je doet. Daarbij maakt hij geen onderscheid of […]
september 19, 2023

Een Bodhisattva kunnen zijn

Levinas is een ondoorgrondelijke filosoof; veel van zijn werken zijn uiterst complex en de taal die hij hanteert is moeilijk te duiden. In Nederland is Jan […]
september 12, 2023

Verantwoordelijk kunnen zijn

Verantwoordelijkheid dragen is een bijzonder fenomeen. Velen gaan eronder gebukt en in relaties levert het veel ruzie en gedoe op omdat de partners verschillen in de […]
september 4, 2023

Die belangrijke ander

De komende weken gaan we ons verdiepen in de filosoof: Emmanuel Levinas (1906 – 1995); zijn ‘humanisme van de andere mens’ maakt hem een belangrijke filosoof […]