Be calm, try to center and connect
februari 24, 2020
De taal als harnas
maart 18, 2020
Laat alles zien

Amor fati: hou van je lot

Binnen het zen boeddhisme is er een constante oproep om in het moment te leven. Dat is klaarblijkelijk niet makkelijk want je hoort tegenwoordig iedereen erover en dan met name als het moeilijk of ongemakkelijk is. In die lastige en vervelende situaties in het moment verblijven is het ongemak recht aankijken. De neiging is om direct al je vermogen in te zetten om uit de vervelende situatie te geraken. Soms lukt dat maar vaak ook niet. We schieten dan door met plannen, regelen, aan eerdere ervaringen denken en van binnen is er een grote NEE, dit niet.

Wij krijgen allemaal te maken met bepaalde feiten die we niet hebben gekozen, niet hebben gewild en die ons als het ware worden opgedrongen. Je zou dit het lot, het gegevene van het leven kunnen noemen.  Gegeven zijn de plaats waar we zijn geboren – en dat kan veel uitmaken – onze familie, de tijd waarin we leven, ons lichaam, onze persoonlijkheid maar ook onze capaciteiten, kwaliteiten en handicaps. Gegeven zijn ook ziektes, economische toevalligheden`.

Het ego wil niet in het moment leven, omdat er in het moment geen ego is. Het moment is in een flits voorbij, dus in het moment leven, betekent aan de rand van de afgrond staan. Onvermijdelijk brengt dit angst en twijfel met zich mee. We willen zekerheid en een redelijke verwachting vast kunnen houden dat de dingen lopen zoals we gewend zijn.

We proberen een inzicht vast te houden, in plaats van het moment te ervaren, in het niet-weten te leven, want aan de rand van de afgrond weet je helemaal niets meer. Geen enkele eerdere ervaring, kennis of inzicht kan je daar aan die rand helpen.

Wanneer we angst en twijfel verwelkomen, stellen we ons open voor het onbekende. Vertrouwen en twijfel zijn dan feitelijk niet van elkaar te scheiden. Met onze angst voor het onbekende leven betekent onze kwetsbaarheid erkennen; we kunnen feitelijk nergens op bouwen. Niets is blijvend.

Wijsheid in deze afgrond situatie begint met het aanvaarden van het onvermijdelijke en ontwikkelt zich dankzij de terechte verandering van wat kan worden veranderd. Dat verschil, dat inzicht, is van je lot houden: Amor fati.

Het is een innerlijke houding van acceptatie en bereidheid. Acceptatie door een innerlijke JA-houding en een bereidheid om alles wat je liever niet wilt denken, voelen en ervaren, in het gelaat te kijken, aan de rand van de afgrond, daar waar geen grond meer is om op te staan.

Op deze wijze je dag beginnen gaat over een zekere vorm van gelijkmoedigheid, een bereidheid om de rol die je is toebedeeld goed te gaan spelen, met hart en ziel. Hou van je lot.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

3 Comments

 1. Helene schreef:

  Na het lezen van de blog,dacht ik weer aan de regel uit het gedicht van Martin Bril. KUNST…..En typ nu het hele gedicht.Mij helpt de een na laatste regel .

  Momenten
  Van helderheid
  Of beter nog van grote
  Klaarheid
  Schaars zijn die momenten
  En ook nog goed verborgen
  Zoeken heeft dus
  Nauwelijks zin
  Vinden wel

  De kunst is zo te leven dat het je overkomt

  Die klaarheid af en toe

 2. Helene schreef:

  ohh de eerste regel is weggevallen……. nu dus goed!!!
  gedicht begint met:

  Wat we willen
  Momenten
  Van helderheid
  Of beter nog van grote
  Klaarheid
  Schaars zijn die momenten
  En ook nog goed verborgen
  Zoeken heeft dus
  Nauwelijks zin
  Vinden wel

  De kunst is zo te leven dat het je overkomt

  Die klaarheid af en toe