Pasen gaat over jou en mij en is een oproep
april 14, 2019
Vorm is leegte en leegte is vorm
april 30, 2019
Laat alles zien

De waarachtige mens

Het Paasfeest is voorbij, de eitjes zijn gevonden en getikt, de paashaas van chocolade verorberd en de brunch hebben we overleefd. Pasen is het feest van wederopstanding. De lente begint – vandaar de eitjes en de haas als symbool van het nieuwe leven. In vele grote religies wordt dat op een of andere manier onder de aandacht gebracht. Het Joodse Pesach, herinnert aan de uittocht uit Egypte, de vlucht door de woestijn, het nieuw verbond werd gemaakt en geeft daarmee aan dat vrij zijn niet zomaar in de menselijke natuur zit.  De Christelijke traditie spreekt over de lijdensweg, de kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding. Het is een pad van verraad, twijfel en verloochening. De wederopstanding geeft het nieuwe begin aan, de waarachtige Mens gaat verder, gelouterd door zijn ervaringen.

Joseph Campbell, hoogleraar cultuurfilosofie en groot expert in de mythologie, raakte geïnteresseerd in al die verhalen van religies, indianen, Koning Arthur, sprookjes, legendes en ontdekte dat er een wonderlijke overeenkomst was. Alle verhalen hadden een universeel patroon. Volgens Campbell is er één groot oerverhaal wat gaat over schepping, dood en verrijzenis, ten hemelopneming en maagdelijke geboorten.

Alle verhalen gaan er uiteindelijk over om samen te kunnen vallen met je eigen wezen, de waarachtige Mens. Wie ben je eigenlijk, en wat kom je hier doen? Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan. Een ieder die zich wentelt in zijn of haar comfortzone, krijgt vroeg of laat een oproep die veilige gestructureerde omgeving te verlaten.

Die oproep kan een gebeurtenis zijn, een persoon of een “geroepen worden door een weggestopt verlangen”. Om die stem, die gebeurtenis of dat verlangen gewaar te zijn, moet je wakker zijn.

Dat wakker zijn is een actieve gerichte keuze om stil te staan bij wat je op dat moment doormaakt. Dan neem je afstand van hetgeen je aan het doen bent en kan je van een zekere onthechte positie het geheel overzien.  Het is die verstilde innerlijke houding, het schouwende, die ons de stem, de oproep tot avontuur doet horen. Als die oproep gehoord en herkend wordt, kan er een belangrijk overgangsmoment aanvangen. Het bekende wordt verlaten en de sprong naar het onbekende wordt ingezet.

Zitten in stilte, zazen, is een oefening in aandacht. Een oefening in het sensitief aanvoelen van verschillen, in je ademhaling, je lijf, je denken, je verlangens. Het maakt je wakker en alert zodat je ontvankelijker wordt om de stem, de oproep tot avontuur, tot je te nemen, er gevolg aan te geven.

Zen nodigt je uit om stil te worden, je verlangen te gaan herkennen zodat je de innerlijke moed gaat vinden om aan de oproep gevolg te geven.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Comments are closed.