Welk nieuw begin zet u in?
december 17, 2019
Dansen met het leven
januari 14, 2020
Laat alles zien

Het geluk vasthouden lukt niet

In de huidige tijd hebben veel mensen het gevoel dat alles steeds sneller gaat. Het lijkt alsof wij ons moeten aanpassen aan nieuwe technologieën, eindeloze herstructureringen en veranderende trends voor wat betreft werk, voedsel, mode en andere wondermiddelen. Critici van deze versnellende ontwikkeling wijzen erop dat snelheidsverhoging leidt tot een algemene vervreemding van onze activiteiten en het ervaren van een permanent gevoel van tijdgebrek. Gevolg is stress en spanning.

Een (pseudo) gevoel van geluk ervaren is in onze maatschappij eenvoudig beschikbaar met snel wegsmeltende ervaringen: eten, drank, seks en allerlei thrillseeking events. We krijgen een ‘kick’ en willen daarna meer om de ontstane leegte te vullen. Daar kan je je hele leven mee bezig zijn…

Jacques Prévert beschreef het heel mooi met de zin:

Ik herkende het geluk aan het geluid waarmee het vertrok.”

In deze (gehaaste) cultuur heb je voeten in plaats van wortels nodig. Als je voeten hebt kun je meebewegen, je bent mobiel, stroomt en bent veranderlijk. Heb je daarentegen wortels, dan sta je stil en ben je vastgeroest. Het credo lijkt te zijn: “Do more (ongeacht wat je kunt), Feel Beter (ongeacht de reden van je gevoelens) en Live Longer (ongeacht de kwaliteit van leven)”.  Met een beetje fantasie kun je zien dat onze sociale media hierop is ingericht en een onzichtbare groep creëert die aan deze tredmolen niet mee kan doen. Velen lijden in stilte…. en haken af.

Het lijkt soms wel alsof de ontwikkeling een doel op zichzelf is geworden.  Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarin we ons naar binnen richten om ons te kunnen handhaven in de onzekere wereld, die steeds onzekerder wordt. Zonder geworteld te zijn in familie, vereniging en buurt komen we steeds meer alleen te staan met onze levens en eenzame zelforiëntatie.

Om duurzaam geluk te kunnen ervaren zijn een aantal basisvoorwaarden nodig: reflectie om over het leven na te kunnen denken, het juiste werk doen om jezelf daarin uit te drukken, een op verandering gerichte mindset hebben en getuigen van een psychologische flexibiliteit. Je zou kunnen zeggen dat wij meer in staat zijn om geluk te ervaren als we steeds beter stabiel en gelijkmoedig kunnen blijven bij het ongemak wat zich heeft aangediend.

Wat nodig is dat we leren om stil te staan, leren dat de imperfectie er nu eenmaal ook is, dat we mogen leren om te falen en daar mild naar kunnen kijken. Zen meditatie leert je in die verstilling je anker te vinden. Leren om te gaan met ongemak, met de pijn die het leven nu eenmaal ook geeft. Zen meditatie leert je zelfbeheersing, gemoedsrust en waardigheid. In deze wereld van verandering is het hard nodig dat wij allemaal leren stil te staan. Vanuit deze zendo Zen Voorne, wens ik u veel verstilling toe en een milde blijk in het aanschouwen wat dan zichtbaar wordt.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Comments are closed.