We willen zoveel
februari 10, 2019
Ons angstsysteem en wat zen daarin kan doen
maart 3, 2019
Laat alles zien

Hoe ons verlangen invloed heeft

Wanneer het verlangen hevig is, beïnvloed dat ons denken, ons moreel kompas, het gedrag en daarmee ons leven. Al het andere lijkt in het niets te verzinken als er een diep verlangen in ons schuilt gaat. Met het stijgen van het verlangen daalt het opmerkzaam vermogen in ons. We versmelten met de gedachte en het daarbij horende gevoel over het onderwerp van begeerte. Het is groter dan ons en erg overheersend.

Tegelijkertijd is begeerte een grote kracht die bij het leven hoort maar ernstig leed kan berokkenen als diezelfde begeerte ons leven gaat bepalen. De natuurlijke behoefte aan eten kan verkeren in een onbedwingbare hunkering naar voedsel, ijs, snoep, dat ons troost en ervoor zorgt dat we onze pijn niet hoeven te voelen. Ditzelfde geldt voor ons verlangen naar genegenheid en seks waardoor afhankelijkheid kan ontstaan, onze behoefte aan kleding en onderdak kan een enorme jacht op steeds grotere huizen en volle kledingkasten teweeg-brengen.

Als we emotioneel veel tekortgekomen zijn, kunnen we ons wanhopig aan iets of iemand vastklampen en is onze begeerte nauwelijks te stillen. Vaak krijgen we een hekel aan onszelf wanneer we zo door ons verlangen en gehechtheid worden bepaald. Als we dit verlangen proberen te overstijgen en het verlangen afwijzen, verliezen we onze tederheid en worden we ongevoeliger. We worden dan als een rots in de winter.

In het aankijken van ons verlangen, komt de oefening “kijken met een milde en vriendelijke innerlijke blik” aan de orde. Afwijzing van jezelf, schaamte over het toegeven aan het verlangen, de bezetenheid van het verlangen, allemaal mogelijkheden om je zelf neer te sabelen.

De oefening is echter om in stilte te observeren wat zich binnen het fysieke domein afspeelt, welke gedachten opkomen en hoe die gedachte resoneert in een fysieke gewaarwording. De milde en compassievolle innerlijke blik is een stem die tegen jezelf zegt: ‘het is niet mijn schuld’. In het observeren kan je alle gevoelens en fysieke gewaarwordingen benoemen – in stilte – zodat we de fusie ermee verbreken.

Gaan merken dat alle heftige gevoelens en dwanggedachten opkomen en weer weggaan. Inzien dat de manier waarop wij in het leven geconditioneerd zijn geraakt, voor een groot deel de vorm van onze begeerte bepaalt. Wanneer we vol aandacht en begrip onze situatie onderzoeken, kunnen we onze begeerte met mededogen benaderen.

Herken je jouw begeerte, de vorm die het aanneemt, je strijd ertegen en op welke wijze dit jouw leven vorm geeft?

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Met dank aan Tara Brach en haar boek:
 Het leven liefhebben door acceptatie.

Comments are closed.