Een ware mens zonder rang of stand
januari 17, 2016
De leraar stelt een vraag en de leerling geeft een antwoord
januari 30, 2016
Laat alles zien

Hoe praten wij over emoties?

Foto: Hans Troost

Als onze emoties moeilijk te hanteren zijn, hebben wij vaak de behoefte om er veel over te praten met anderen. Dat is een goede zaak want juist door het delen van emoties ontstaat er verbinding en juist de onderlinge verbinding met anderen maakt ons gelukkig. Toch kleeft er aan deze cultuurbepalende gewoonte om van je hart geen moordkuil te maken een bezwaar: te veel praten kan het onderscheid vertroebelen tussen wat je werkelijk beleefd hebt en meent te hebben beleefd.

Als we praten over wat ons dwars zit, praten onze bubbels (nog niet verwerkte oude issues) in veel gevallen ongemerkt mee. We zijn immers geen objectieve verslaglegger. Met anderen over wat ons dwars zit praten, kan helpen om inzichten te verkrijgen, te verdiepen en te verinnerlijken. Je bekijkt het dan van verschillende kanten, mits die ander dat ook kan en doet!

Op enig moment kan dit proces een keerpunt bereiken en begin je ongemerkt een web van eigen waarheden, halve waarheden en hele verzinsels om de feiten heen te spinnen. Je haalt er dan geen verhelderende inzichten meer uit, maar voegt er vertroebelende elementen aan toe.

Zen heeft zeker niet tot doel om emoties in de ban te doen of te onderdrukken maar het praten over emoties levert niet altijd inzichten op. Niet voor niets zou je kunnen zeggen dat een geuite emotie een gemiste kans is tot zelfreflectie. Wat we willen is onze emoties leren te doorzien. We bezien en verwerken onze emoties in stilte en zoeken daarmee de confrontatie met ons zelf op.

In die zin is zen een oefening in gelijkmoedigheid. Gelet de op dit moment heersende emoties over actuele zaken die op de TV zichtbaar zijn, zou dat een wenselijk perspectief mogen zijn. Te vaak wordt angst verward met boosheid en woede, te vaak wordt verdriet en teleurstelling geuit als frustratie en een aanklacht. Laten we werken en oefenen aan een meer gelijkmoedige houding.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

1 Comment

  1. wil schreef:

    Stemt tot nadenken.
    Geeft perspectief.
    Mooie les.