Leiderschap nemen (7)
november 2, 2020
Onbehagen (1)
november 15, 2020
Laat alles zien

Leiderschap nemen (8)

In de weken die achter ons liggen hebben we in de zen meditatie lessen veel gesproken over ontvankelijk en nieuwsgierig zijn. Met een open blik de wereld beschouwen om te zien wat werkelijk speelt én om te weten wat nodig is om te doen, te handelen. We hebben gesproken over de weg van de mens daarin: de ontwikkeling van symbiose met onze opvoeders naar steeds meer autonoom zijn, je eigen weg daarin gaan.

We zijn diep ingegaan op de neiging van ons allen om vanuit het bekende de wereld te blijven zien; dat wat ons gevormd heeft en ons ego, de persoonlijkheid, gevuld heeft met vooringenomenheid, gevoeligheden en allergieën. We hebben het gehad over de schaduw van onze persoonlijkheid, over het vreemde wat we de wereld liever niet willen laten zien en juist daardoor een werking heeft in ons doen en laten. Het gedicht De Herberg van Rumi laat ons juist zien dat alles in ons welkom geheten mag worden, om het te leren kennen met een vriendelijke en milde innerlijke blik.

We hebben gesproken over drie wezenlijke krachten die ons mens tussen de medemens maken: zoeken naar verbinding met anderen – vormgeven wat in ons zit – en de interventie kracht beschikbaar hebben om in te grijpen indien nodig. Om deze krachten met een ‘open mind’ in te kunnen zetten is er een zekere mentale lenigheid nodig om niet vanuit een vastgezet beeld te kijken maar open, ontvankelijk en nieuwsgierig om echt te willen weten wat speelt.

Om de biologie van ons menszijn te verdiepen is er een ethisch kompas nodig want voordat we het weten reageren we vanuit impulsen en persoonlijke neigingen. In die zin zijn er acht bronnen van leiderschap te benoemen die ons kunnen helpen om uit die biologische gedrevenheid te geraken:

  1. Stuur op Betrokkenheid: dat wat ons verenigt en niet dat wat ons uit elkaar drijft. De dualiteit overwinnen en het vreemde van de ander omarmen zonder jezelf daarin te verliezen.
  2. Geef Vertrouwen: overwin je eigen leergeschiedenis van wantrouwen en afstandelijkheid en voorkom niet bij voorbaat de pijn die een ontmoeting op kan leveren. De pijn kunnen we aan!
  3. Wees Dienstbaar: alles heeft met alles te maken en heeft een voor ons vaak onzichtbare causaliteit; het handelen meer in dienst stellen van het grote geheel.
  4. Vraag om Leiderschap: de kring waarin wij leven vraagt om integrale verantwoordelijkheid voor het geheel; in het contact met de ander daar op aansturen is iets anders dan jezelf profileren.
  5. Doe aan Zelfonderzoek: jezelf leren kennen houdt nooit op; niet omdat je ‘fout’ doet maar onze biologie is erop gericht te ‘overleven’ – ten koste van de ander, van het vreemde.
  6. Neem je Verantwoordelijkheid: alles in het leven is een oproep om met hart en ziel je eigen antwoord te geven, vanuit een keuze, vanuit de verbinding met de ander.
  7. Spreek je waarachtig uit: uitspreken van datgene wat de verbinding met de ander belemmert op een wijze die gehoord kan worden. Niet om jezelf te profileren maar omdat je de ander nodig hebt.
  8. Handel vanuit Compassie: je leven leiden vanuit het principe dat alles wat je ziet en hoort een onderdeel is van jezelf.

Een achtvoudig pad om het leven vol aan te kunnen kijken en je niet te laten leiden door neigingen, impulsen en gevoeligheden. Ervaren dat er altijd keuze is om je verantwoordelijkheid te nemen. Wie we zijn blijft een zoektocht en het gaat er ook niet om dat je uit gaat vinden wie je dan wezenlijk bent maar het gaat over het blijven zoeken naar het beste antwoord wat jij aan het leven geeft.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Comments are closed.