Leven vanuit vrijheid is nog niet zo eenvoudig

Stalpalen voor ezels
februari 7, 2016
Volwassen worden: een eindeloze weg
februari 21, 2016
Laat alles zien

Leven vanuit vrijheid is nog niet zo eenvoudig

2016-02-14 BlogDe zen meditatie helpt je om dichtbij jezelf te geraken. Weten wat er zich afspeelt in je denken, je emoties en in je lijf. Het is best raar dat de beschouwende blik eerst naar binnen moet gaan om daar te leren zien wat zich daar afspeelt voordat wij de blik in vrijheid naar buiten kunnen richten.

In zekere zin gaat het in ons leven om het doen vergroten van de keuzevrijheid. De gevoelde innerlijke ruimte om te doen wat je volgens je waarde – oriëntatie echt wilt doen. Dat is helemaal niet zo eenvoudig omdat het echt wel enige introspectie nodig heeft om bij je zelf te achterhalen wat jij echt belangrijk vindt in dit leven. Eerder heb ik geschreven over het volgen van een innerlijk kompas, je richten op het voor jou belangrijke noorden (…). Dat kompas heb je nodig om je denken, je voelen en je handelen op af te stemmen. Als je innerlijk geen contact maakt met dat waardebesef, loop je grote kans dat je door het leven opgepakt wordt en in een flow terechtkomt die je weinig innerlijke ruimte overlaat om echt te kiezen. Dan zit je vast in verantwoordelijkheden, verwachtingen van anderen, afspraken, de wijze waarop je wilt dat anderen jou zien, kortom dan ben je gebonden in patronen van gedrag, emoties en denken. Het patroonmatige neemt het van de vrijheid over en regelt alles. Als je er van af wilt wijken, komt de innerlijke dialoog vol aan het woord en krijg je van je eigen denken de volle laag.

We leven hier in Nederland in vrijheid en democratie; we vieren dat ook regelmatig en soms zie je protestdemonstraties die lijken alsof mensen daar invulling aan geven. Is dat ook echt zo? Leven we vanuit vrijheid of volgen we de makkelijke weg van reeds bekende reactiepatronen, angsten, onzekerheden, verlangen of afkeer?

Je eigen leven vol leven in vrijheid is een actieve weg van innerlijke contemplatie, van inkeer en bezinning, van onder ogen willen komen en een andere keuze maken dan je impuls je ingeeft. Soms levert dat weerstand op in je omgeving, soms verlies je een aantal ‘vrienden of familieleden’ maar uiteindelijk geeft het ruimte en vrijheid.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

1 Comment

  1. Regien schreef:

    In de hectiek van alledag overkomt het me (te) vaak dat ik ‘sociaal wenselijke’ keuzes maak en dat vaak niet eens in de gaten heb op een vaag onbevredigende gevoel na. Keuzevrijheid is niet gemakkelijk. In de stilte van de meditatie leer ik wie ik ben en welke keuzes ik wil (en kan) maken.