Gefilterde werkelijkheid
april 24, 2018
Een fuik van angst
april 29, 2018
Laat alles zien

Maken van een parachute

In mijn dagelijkse werk als trainer en coach gaf ik een training aan leiders die zich bezighouden met het beslechten van allerlei crisissen. In die training over leiderschap schreef ik op de flipover de werktitel: “In de crisis toont zich de leider!” Ik doelde daarmee op onverwachte gebeurtenissen, vervelende en niet gewenste situaties die je zomaar kunnen overkomen. De leiders in die training waren allemaal experts in het oplossen van een crisis. Je zou dan verwachten dat juist zij zich in een crisis als leider goed kunnen tonen. Toch is dat niet waar dit gezegde over gaat. Het woord crisis in dit gezegde gaat over een totaal onverwachte wending binnen de vanzelfsprekendheid, binnen de normale gang van zaken. In ons leven kan het dan gaan over een ouder die ziek en zorgbehoeftig wordt, over een kind waarmee het niet goed gaat, een relatie die onder hoogspanning staat, over een wake-up call van de dokter met betrekking tot je eigen levensstijl, kortom het gaat vaak over een wending van het lot waar je niet echt op zat te wachten.

Zoek in je leven een dergelijke crisis op en kijk in hoeverre je dit heeft geraakt en uit balans heeft gehaald. Wat kwam er toen in je vrij, wat waren de neigingen om te doen of te laten en was dit verstandig of een expressie van een mens in crisis, iemand die probeert te overleven? De kunst is dan om in mildheid en zonder schaamte te kunnen reflecteren op hetgeen je dan bij jezelf aantreft.

Joko Beck schrijft hierover in haar boek “Alle dagen Zen”: “Een kenmerk van een gevorderde zen-beoefenaar is een gevoel van aardsheid. Als je er een tegenkomt voel je dat meteen. Zij staan in het leven zoals dat zich werkelijk afspeelt, niet in een fantasie versie ervan. En natuurlijk worden zij uiteindelijk minder geteisterd door de levensstormen. Als we de dingen kunnen aanvaarden zoals ze zijn, zullen we niet al te zeer ondersteboven raken als er iets gebeurt. En als we er niet ondersteboven raken gaat het sneller voorbij. Zitten in stilte en blijven in het huidige moment; alleen maar ervaren wat zich op dat moment aandient: het verkeer, de vogels, de innerlijke sensaties. Er is moed voor nodig om dit lang vol te kunnen blijven houden. We worden aardser en dat heeft impact op anderen. Daarmee veranderen we de wereld (…)

Zen meditatie is een parachute weven en zorgvuldig vouwen voordat je het vliegtuig in stapt, het is een innerlijke houding van verstilling waarmee je je niet afsluit voor hetgeen om je heen gebeurt maar juist open gaat staan voor alles wat zich aandient. Je stapt uit je innerlijke dromenland en stapt bewust en actief in de wereld van ervaring. Ervaring is er alleen op het niet grijpbare moment, daar waar tijd (verleden en toekomst) niet bestaat. Werken aan je parachute is werken aan je leiderschap voor die momenten dat het leven binnen dendert.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Comments are closed.