Temmen van de os – 4 Met grote inspanning houd ik de os vast