Pure woede als openbrekende energie
mei 20, 2020
Perfect willen zijn
juni 2, 2020
Laat alles zien

Pinksteren

Dit komende weekend is het Pinksteren. Tussen Pasen en Pinksteren zitten 50 dagen van ontzegging, en reflectie; met Pinksteren wordt een tijd van inkeer afgesloten. Nu met de huidige covid-19 crisis – binnen blijven, afstand houden, regels volgen vanuit het RIVM – worden wij ook een beetje losgelaten op 1 juni: Pinkstermaandag. Van oudsher de dag dat de Paastijd werd afgesloten. De wetten, regels, geboden en verboden (De tien geboden van Moses) waren uitgereikt, helder gemaakt en nu met het licht van de Heilige geest moest het volk het zelf gaan doen, zelf verantwoordelijkheid gaan dragen.

Het verhaal over Pinksteren staat in de Bijbel, Handelingen der Apostelen hoofdstuk 2 “Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak (…), er verschenen hun vurige tongen (..), zij raakten allen vol van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen (…)”.

Pinksteren is het verhaal over de Re-ligie: het opnieuw verbinden, het bekeren naar onze natuurlijke staat, onze oorspronkelijke natuur. Je zou kunnen zeggen vanuit het Paradijs – onze natuurlijke staat – zijn wij van de boom van consumptie, volgen van je genoegens en begeertes gaan eten. We werden onverzadigbaar en uiteindelijk moest het fout lopen.

Daar waar lichaam, ziel en geest eerst één waren, is door de val uit het Paradijs, de ziel, onze oorspronkelijke natuur, op de achtergrond komen te staan. We leven vanuit een ego-besef, driften, angsten en verlangens. Het ego-besef is de innerlijke baas geworden: meer en hard werken, overal goed presteren om daarna jezelf het zoet te geven.

Daar waar de ziel de werkgever van de persoonlijkheid zou kunnen en mogen zijn, is het ego prominent naar voren getreden. We identificeren ons met dat ego en zeggen er IK tegen. Daar los van komen is de eerste stap om je open te stellen voor wat Pinksteren kan brengen.

Pasen, daar waar de Mens een mystieke dood is gestorven, de zelfzucht heeft opgegeven en de weg heeft vrijgemaakt om te leven zonder Begeerte en Afkeer. Daar waar Boeddha in het hertenpark Sarnath is gaan zitten om zich vrij te maken van alles waar Mara hem toe probeerde te verleiden. Heiligen betekent in die zin weer “heel worden”, je oorspronkelijke natuur terugvinden. Die mystieke dood, herstel van de erfzonde, het “heel worden”, komt in ons leven als een crisis, een inzicht, een doorzien van de ‘zonde’, van de afwending. Covid-19 laat ons merken hoe we vastzitten in gewoonten, behoeftes en het heilige ‘moeten’; hoe we de natuur met onze verlangens vernielen.

Met Pinksteren raken we vervuld met de Heilige Geest, met het huwelijk tussen lichaam, ziel en geest. We worden één met allen, spreken elkaars talen en er is geen tweedeling, geen dualiteit meer. In het zitten, zazen, werken wij aan die toestand door ons los te maken van de zelfzucht, de begeerte en de afkeer om te geraken in een Leegte. Daar in die leegte zien we onze oorspronkelijke natuur. Ons gelaat voordat we geboren waren.

Op 1 juni gaan we als samenleving laten zien wat we geleerd hebben van de ‘50 dagen’ tussen Pasen en Pinksterren.

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

Comments are closed.