Verlichting: je lijkt wel gek!
oktober 1, 2017
Waarom wij het zo druk hebben
oktober 15, 2017
Laat alles zien

Veiligheid

In deze tijd van terrorisme is het een open deur dat veiligheid een randvoorwaarde is om je leven te kunnen leven zonder angst of andere beperkingen. In deze tijd plaatsen we die terreur vooral buiten ons en geven we het een naam zodat we het kunnen herkennen en ons daarop kunnen beveiligen. Ook al weten we dat dit een illusie is maar beter een schijn van veiligheid dan leven met de realiteit van onzekerheid.

Zo werkt het ook in ons zelf. De basis van ons bestaan is veiligheid. Het besef hier over zit in ons denken, in de emoties en in ons lijf. Er is een instinctieve drive om te overleven; deze drive is zo sterk dat we geneigd zijn heel veel in te leveren om maar niet weggevaagd te worden of ons zelf weg te cijferen, jezelf uit te leveren, een andere identiteit aan te nemen, allemaal trucs om met de angst en de onveiligheid te kunnen leven. De angst en onveiligheid kan door heel veel verschillende situaties en personen worden veroorzaakt. De antwoorden op die ervaringen zijn altijd gericht op overleven, het systeem van de mens kan gewoon niet anders dan proberen overeind te blijven en door te gaan.

Dat wat niet echt gezien, gehoord of gevoeld kan worden –  noem het een wond –  krijgt een ondergrondse plek in de spelonken van de geest. Het systeem leert, conditioneert, koppelt het ene aan het andere, verdringt het bijzondere en leert, niet altijd handig, in het begin doelmatig en later steeds meer beperkend en beknellend, tot het niet meer werkt.  De geslagen wond krijgt een kans te herstellen.

Op het moment van het ontstaan van de angst heeft de mens maar één optie: overleven! Dat doe je dan ook. Later in je leven wordt de prijs helder in de vorm van een crisis, van een situatie waar het aangeleerde overlevingsgedrag geen antwoord geeft op de nieuwe ontstane situatie.

Je zult je oude ‘wijsheden’ tegen het licht moeten houden en wellicht los moeten laten. Een nieuw begin kan aanvangen maar gaat altijd gepaard met een gevoel van onveiligheid en onzekerheid. Wachten op een veilig moment of op een gevoel van ‘dat het goed gaat komen’, is gelijk aan de nieuwe stap niet zetten. Veiligheid ontstaat door je bloot te stellen aan onveiligheid. De sprong zal altijd in onbekend gebied gemaakt moeten worden.

Om dat proces aan te kunnen, mogen we leren dicht bij ons zelf te kunnen blijven; met alle onzekerheid, angst en gevoel van onveiligheid. Mijn zen meditatie heeft mij daarin geholpen, het heeft mij een anker gegeven waar ik van af dwaal en weer naar terug keer. Het is een baken in de mist, een wenkend perspectief op momenten dat ik het niet meer weet. Dan gaan zitten, stil worden en nietsdoen. Dat is de terrorist in de ogen kijken en liefdevol een plek geven. Een nieuw begin gaat altijd gepaard met onzekerheid en onbehagen. Zijn we groot genoeg om dat aan te kunnen?

Namasté,

Sjaak Ruivenkamp

2 Comments

  1. Cilie schreef:

    Onze maskers geven ons een schijnveiligheid. Het masker afzetten; jezelf onder ogen zien, de minder goede eigenschappen accepteren, de goede eigenschappen zien. Zouden we dan ook de ander beter kunnen begrijpen?