Visie

Zen Voorne gaat uit van de visie dat alles reeds in ons aanwezig is. We zijn in onze kern af en volledig. Dat betekent dat we vooral mogen leren om aspecten van onze persoonlijkheid los te leren laten, anders te gaan zien en anders vorm te gaan geven. Voor ons logo hebben wij ons daarom laten inspireren door Lungta, het Tibetaanse windpaard. Het staat symbool voor de levenskracht van mensen, de positieve energie die door ons heen stroomt. Lungta helpt ons om tot een grotere geestkracht te geraken. Een kracht die je helpt om weerstanden te overwinnen. Een eeuwenoud Tibetaans symbool terug te vinden op de zo sprekende kleurrijke vlaggetjes.